Angola in Afrika Angola detailled map

Met onze stichting brengen wij twee werelden bij elkaar, willen wij bemiddelen tussen West-Europa en Afrika.

De leden van onze stichting zijn thuis in beide culturen en spreken Nederlands en Portugees. Onze voorzitter Joaquim (Kinito) Van-Dúnem da Costa is ge­boren en opgegroeid in Angola. Onze secretaris Alex Cristovão is religieus geïnspireerd, onze penningmeester Tony Oosterkamp, getrouwd met een Angolese, overweegt om over enkele jaren naar Angola te emigreren waar hij zijn werk voor de stichting kan voortzetten.


Het enthousiasme waarmee wij ons nieuwe project 'Nederlandse school­spullen voor Angola' zijn begonnen begint zijn vruchten af te werpen. Gezamenlijk paren wij nuchter Nederlands organisatietalent aan open Angolese geestdrift. Ons motto is: O impossível é quase sempre quando nunca se tentou, (vrij ver­taald:) niets is te moeilijk voor hen die willen.
Sponsorbijdragen zijn welkom op bankgironummer 1450.70.735, onder ver­melding van Stichting Holangola.


De Stichting Holangola is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 09180874.


<< Terug Jaarverslag 2012 >>