(Vervolg 'bemoedigende resultaten')


  • Er zijn drie vice-ministers aangesteld voor de ontwikkeling van het platteland.

Nationale vlag van Angola
  • Van de 31 supermarkten binnen het regerings­programma 'PRESILD' (Programma voor Her­structurering van de Logistiek en Distributie van dagelijkse levens­behoeften voor de Bevolking) zijn er nu 27 geopend (stand december 2008).

  • In 2005 had 47% van de Ango­lese bevolking geen toegang tot schoon drink­water. Het drinkwaterprogramma 'Water voor Allen' is erop gericht dit percen­tage omlaag te brengen, en daarmee de verdere verspreiding van besmettelijke ziektes te voorkomen.

  • In 2009 is de aandelenbeurs in Luanda geopend, zodat de bedrijven risico­kapitaal kunnen aantrekken om verder te groeien.

<< Terug